Hermine Keller

 

Utbildningar: 1962-73, Canterbury College of Art, Konstfack, Konsthögskolan

 

 

Galleri Mejan

 

1979

 

Galleri Villåttinge

 

2005

Galleri 17

 

1981

 

Stockholm Art Fair

 

2005

Norrtälje Konsthall

 

1989

 

Konstfrämjandet, Västerås

 

2006

Galleri Aniara

 

1994

 

Kulturhuset, Stockholm

 

2008

Furusund Herrgårdsvillan

 

1996/05

 

Konstfrämjandet, Örebro

 

2009

Rosendals Trädgård

 

1996

 

Konst i Ån, Norrtälje

 

2006/7/10

Kulturhuvudstadsåret

 

1998

 

Galleri Hera

 

Ett flertal gånger

Phytagoras satsning

 

 

 

Affordable frihamnen

 

2013

Sculptura in memoriam

 

 

 

Hallstavik

 

2013

Börstorp slott, Mariestad

 

 

 

 

 

 

Järnboden, Harg

 

1999

 

 

 

 

Stockholms Art Fair, Sollentuna

 

2004/08

 

 

 

 

Galleri Majnabbe, Göteborg

 

2001

 

 

 

 

Konstfrämjandet, Örebro

 

2001/10

   

 

 

Krapperups Slott, Hälsingborg

 

 

 

 

 

Hermine Keller
Stig Edlund